Dia 27/jun- 2Rs 14.21-25/ Jn 1-4

Leia o texto.
Top
Leia o post anterior:
Dia 26/jun- Jl 1-3

Leia o texto.

Fechar